HackLike.VIP - Điểm danh hàng ngày
Mỗi ngày điểm danh 1 lần bạn sẽ nhận được 1.000 VNĐ từ hệ thống. Đặc biệt nếu điểm danh đủ toàn bộ các ngày trong tháng bạn sẽ được nhận thêm x10 số tiền. Khi tích lũy đủ ít nhất 50.000 VNĐ bạn có thể lấy mã thẻ điện thoại/thẻ game hoặc rút về ngân hàng. Click vào nút dưới để xác minh và gửi yêu cầu điểm danh!


Trong quá trình điểm danh, nếu bị lỗi hoặc trắng trang vui lòng tải lại trang đầu tiên này!